თამასუქი

Untitled-1
2

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ცენტრალი არის ეროვნული ბანკის მიერ რეგისტრირებული მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია და არ არის ლიცენზირებული ბანკი. ბანკისგან განხვავებით მასზე ვრცელდება მსუბუქი ზედამხედველობის რეჟიმი. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის გაკოტრების შემთხვევაში, თქვენ შესაძლოა ვერ დაიბრუნოთ თქვენი თანხა

მოითხოვე დაკავშირება