ჩვენ შესახებ

corporate-teamworking-colleagues-in-modern-office-2021-08-27-09-30-10-utc-min

კომპანიის შესახებ

მიკროსაფინანსო  ორგანიზაცია ცენტრალი არის კომპანია, რომელიც შეიქმნა 35 წლიანი გამოცდილების მქონე პროფესიონალთა გუნდის მიერ. ჩვენი კომპანიის დამაარსებლებს გააჩნიათ ფინანსური ინსტიტუტებისა და კომერციული ბანკების დაფუძნებისა და მართვის გამოცდილება სხვადასხვა ქვეყანაში.ჩვენი სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებსა და მენეჯმენტს აკავშირებს მჭიდრო ურთიერთობა ახლო აღმოსავლეთთან, სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპასა და აზიასთან.

ცენტრალი არის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენირებული / რეგისტრირებული ორგანიზაცია, რომელიც წარმოგიდგენთ საუკეთესო ფინანსურ პროდუქტებს, კვაიფიციურ მომსახურებასა და უწყვეტ წინსვლას.

ჩვენი მისიაა მეწარმეებისთვის გავხადოთ ხელმისაწვდომი ფინანსური გადაწყვეტილებები, შევქმნათ სამუშაო ადგილები და გავზარდოთ ცხოვრების დონე.

გავაუმჯობესოთ შემოსავალი სასოფლო-სამეურნეო, კომერციულ და სავაჭრო საწარმოებში ქალაქებსა თუ სოფლებში, გავუწიოთ ფინანსური მხარდაჭერა შემოსავლის გასაუჯობესელად.

შევუწყოთ ხელი ადამიანების კეთილდღეობას, გავხადოთ ხალხი უფრო თავდაჯერებული და შრომისმოყვარე.

ჩვენი მისიაა მივცეთ მიკრო, მცირე და საშუალო მეწარმეებს საშუალება, რომ ეფექტურად მართონ საკუთარი ფინანსური რესურსები და გაიუმჯობესონ ცხოვრების ხარისხი.

ჩვენი საქმეა ფინანსური ინსტიტუტის მონაწილეობით ადამიანების თვითადაჯარებულობის გზით, მათი ღირსების ამაღლება.

ჩვენ ვაძლევთ ხალხს უპირატესობას მიიღონ ხარისხიანი და ინოვაციური, ფინანსური და არაფინანსური მომსახურება.

ჩვენი მისია

გავაძლიეროთ ხალხი ქალაქსა და სოფლებში, რომ მათ გააუმჯობესონ საკუთარი ცხოვრების დონე, შევუქმნათ მეტი შესაძლებლობა ეკონომიკური ინვესტიციებისთვის.

ცენტრალის გრძელვადიანი ხედვაა, რომ შექმნას საზოგადოება სადაც ყველას ექნება თანასწორი ეკონომიკური და სოციალური საშუალება, გაუმჯობესებული ცხოვრების დონე. პროდუქტიულად იმუშავონ ქვეყნის განვითარებისთვის.

პროდუქტიულ ადამანებს ჰქონდეთ წვდომა ფინანსურ (და არაფინანსურ) სერვისებზე ეკონომიკური მდგომარეობისა და ცხოვრების ხარისხის გასაუმჯობესებლად.

იყოს წამყვანი ფინანსური ინსტიტუტი, რომელიც უზრუნველყოფს საუკეთესო სერვისებს ოჯახებისთვის, წილის მფლობელებისთვისა და საზოგადოებისთვის.

ხედვა

ჩვენ გუნდურად ვმუშაობთ მომხმარებლებისთვის, რომ შევქმნათ სოციალურად მდგრადი საწარმოს ქსელი, რომელიც გააუმჯობესებს დამიანების ცხოვრებისეულ სტანდარტს.